ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Cảm ơn bạn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ trực tuyến azvocab.ai do Công ty Cổ phần Phần mềm CTH phát triển (sau đây gọi là azVocab). Các điều khoản dịch vụ này chi phối việc bạn sử dụng các dịch vụ, trang web và phần mềm trực tuyến và/hoặc di động được cung cấp bởi hoặc liên quan đến azvocab.ai.

Khi sử dụng trang web của Công ty chúng tôi, điều đó có nghĩa là quý khách đã đồng ý với tất cả những điều kiện và điều khoản dưới đây. Theo đó, nếu quý khách không đồng ý với bất kì điều kiện và điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này. Công ty có quyền thay đổi các điều kiện theo thời gian cho phù hợp và việc tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc quý khách đã chấp nhận với những điều chỉnh của các điều khoản này. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG BẠN HIỂU RÕ TỪNG ĐIỀU KHOẢN.

 • Trang web này cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc học và ôn tập từ vựng cho các học viên. Công ty nỗ lực tối đa để cung cấp các dịch vụ miễn phí tới mức nhiều nhất có thể. Công ty có thể cài đặt quảng cáo (với chế độ An toàn với trẻ em) để bù đắp lại một phần chi phí phát triển và vận hành trang web.
 • Quyền tác giả có liên quan đến thiết kế trang web cũng như nội dung thông tin, hình ảnh, dữ liệu media, sự sắp đặt bố trí đều thuộc về Công ty.
 • Bất kể nội dung nào, dù có tính phí hay miễn phí của trang web, đều được bảo hộ quyền tác giả bởi Luật Bản quyền của Việt Nam và các điều ước quốc tế.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, dữ liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quản lý và cung cấp bởi trang web kết nối với trang web của Công ty chúng tôi.
 • Các hồ sơ đăng ký thành viên của quý khách và/hoặc thông tin thu thập từ khách hàng cá nhân được coi là bảo mật, và sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật của Công ty. Liên quan đến Chính sách bảo mật của Công ty, xin vui lòng tham khảo tại đây.
 • Nội dung do người dùng cung cấp: Bạn chịu trách nhiệm cho thông tin của chính mình và nội dung mà bạn tạo ra, truyền tải hoặc đăng lên trong khi sử dụng azVocab. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả liên quan đến việc truyền tải, đăng lên hoặc gửi chúng qua hệ thống của azVocab. Do đó, vui lòng lưu ý các điều khoản sau đây:
  • Không đăng tải các tài liệu không thuộc về bạn. Không đăng các tài liệu có bản quyền, trừ khi bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được chủ sở hữu bản quyền cho phép đăng tài liệu đó; không đăng tài liệu tiết lộ bí mật thương mại, trừ khi bạn sở hữu chúng hoặc được chủ sở hữu cho phép; không đăng tài liệu vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác. Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu tài liệu bạn đăng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bên thứ ba.
  • Chúng tôi khẳng định không có quyền sở hữu đối với Nội dung do bạn tạo ra. Nội dung bạn tạo ra là của bạn.
  • Bằng cách đăng tải lên, hiển thị, cung cấp hoặc đưa bất kì nội dung nào lên trang azvocab.ai, bạn tự nguyện cung cấp cho azVocab một giấy phép miễn phí, có khả năng chuyển nhượng được vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền, cho phép azVocab sử dụng, sao chép, sửa đổi, xuất bản, liệt kê, phiên dịch, phân phối thông qua các kênh phân phối công khai của công ty tất cả hoặc một phần Nội dung do bạn tạo ra. Giấy phép này cũng cho phép azVocab tạo ra các sản phẩm khác liên quan đến tất cả hoặc một phần Nội dung do bạn tạo ra, bằng bất cứ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào có sẵn tại thời điểm này hoặc được phát triển trong tương lai, bao gồm việc quảng bá và phân phối không giới hạn tất cả hoặc một phần Nội dung bạn tạo ra dưới bất kỳ định dạng, phương tiện nào và qua bất kỳ kênh truyền thông nào. Bạn cũng trao cho mỗi người dùng của azVocab một giấy phép miễn phí, có khả năng chuyển nhượng được vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền, cho phép họ truy cập tất cả hoặc một phần Nội dung mà bạn tạo ra và sử dụng, sao chép, phân phối, hiển thị những Nội dung do bạn tạo ra thông qua các tính năng của azVocab và theo Thỏa thuận này.
 • Công ty chúng tôi quy định những hành động sau là những điều bị cấm. Quý khách không được phép thực hiện những điều này.
  • Sử dụng các sản phẩm của azVocab dùng để sao chép, tái sinh, phục chế, chuyển nhượng, phân phối, phân phát, bán lại, gửi, tạo ra khả năng gửi, sửa đổi, phiên dịch, cho vay mượn, tạo thành sản phẩm của riêng mình,… để gửi cho  người khác với bất kỳ lý do hoặc dưới hình thức nào, dù toàn bộ hay một phần mà Công ty không đồng ý trước, cũng như lưu trữ để lợi dụng và sử dụng với những mục đích này.
  • Bất cứ hành động nào vi phạm các chính sách của Công ty và Thỏa thuận này.
  • Bất cứ hành động bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại nào.
  • Bất cứ hành động nào gây ra, hoặc có thể dẫn tới bất lợi cho quý khách, Công ty chúng tôi hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khác.
  • Bất cứ hành động nào có thể gây ra, hoặc có thể dẫn tới thiệt hại cho trang web hoặc sự giảm hiệu suất, tính sẵn có và khả năng truy cập vào trang web này.
  • Bất cứ hành động nào gây ra, hoặc có thể dẫn tới việc gây tổn hại cho Công ty và dịch vụ của chúng tôi.
  • Bất cứ hành động nào gây ra, hoặc có thể dẫn tới việc vi phạm sở hữu trí tuệ, danh dự, bảo mật, đặc quyền hoặc lợi nhuận của Công ty và/hoặc của người khác.
  • Bất cứ hành động nào mà Công ty cho rằng không phù hợp.

Nếu quý khách vi phạm vào một trong nhưng điều khoản cấm trên hoặc các điều khoản khác thuộc trong mục “Điều khoản, điều kiện cung cấp dịch vụ” này và trong trường hợp làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích về doanh thu hoặc hình ảnh thương hiệu của công ty chúng tôi thì bên phía công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền khởi kiện quý khách ra pháp luật.

Trân trọng cảm ơn quý khách đã ghé thăm, đọc tài liệu này và hợp tác cùng chúng tôi!