CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc tương tác trên website azvocab.ai.

Chính Sách này mô tả cách azVocab tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân (dưới đây gọi là NSD) tham gia truy cập, học tập, sử dụng thông tin trên azVocab. Việc NSD truy cập hoặc thực hiện các tương tác trên azVocab được hiểu là NSD đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

II. Quy định cụ thể

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Khi NSD thực hiện tương tác và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại azVocab, tùy từng thời điểm, NSD phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện tương tác và/hoặc đăng ký tài khoản.
 • NSD có trách nhiệm đảm bảo những thông tin NSD cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. azVocab không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin NSD cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo. Nếu NSD cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc azVocab có ​​cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, azVocab có ​​quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của NSD và từ chối mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).
 • Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của NSD cho quá trình thực hiện giao dịch, cho những thông báo sau này, hoặc để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn các loại thông tin cá nhân thu thập: tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ….
 • Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ web; cải thiện bố cục và nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng; nhận diện khách vào web, gửi thông tin bao gồm thông tin chỗ ở và dịch vụ, nếu bạn không có dấu hiệu từ chối. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của website, cũng như cung cấp cho các bên liên kết với công ty.
  • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho NSD dựa trên nhu cầu và các thói quen của NSD khi truy cập vào azVocab;
  • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa NSD với azVocab hoặc ngược lại;
  • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của NSD hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của NSD trên azVocab;
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với NSD trong những trường hợp đặc biệt.
  • Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến khách hàng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên azVocab hoặc những công ty liên kết với chúng tôi.
  • Ngoài ra, chúng tôi còn có thể liên hệ với khách hàng để biết đánh giá, ý kiến và quan điểm của khách hàng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể sẽ được ra mắt.
 • Thông tin cá nhân của khách hàng có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ trong trường hợp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, hoặc sử dụng cho những mục đích liên quan.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty có hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ thông tin khách hàng tối thiểu là 03 năm và tối đa là 10 năm. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể nâng cao khả năng lưu trữ thông tin nếu cần thiết.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

 • Mọi Thông Tin NSD, cũng như các thông tin trao đổi giữa NSD và azVocab đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của azVocab.
 • azVocab có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin NSD. Khi thu thập dữ liệu, azVocab thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin NSD tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin NSD này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
 • azVocab không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của NSD trên các website thành phần của azVocab.
 • NSD sẽ có tài khoản và mật khẩu tương ứng với tài khoản đó sau khi hoàn tất quy trình đăng ký tài khoản trên azVocab. NSD chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả hoạt động xảy ra dưới mật khẩu hoặc tài khoản của NSD. NSD đồng ý (a) thông báo ngay cho azVocab về bất ký trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của NSD hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác, và (b) đảm bảo rằng NSD thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên sử dụng. azVocab không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ truy cập trái phép nào vào tài khoản hoặc dữ liệu của NSD phát sinh từ hành vi hoặc thiếu sót của NSD.
 • NSD tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của azVocab, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống azVocab, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • Công ty Cổ phần Phần mềm CTH
 • Địa chỉ liên hệ: Số 16, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 • Email: azvocab@cth.edu.vn
 • Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người dùng, người dùng có thể liên hệ: 0888 600 284

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

 • Người dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu cá nhân của mình thông qua trang web azvocab.ai bằng cách đăng nhập vào tài khoản mà mình đã đăng ký và sửa lại các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình.
 • Việc đăng nhập có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào website.

7. Về việc liên kết với các website khác

 • NSD có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên azVocab trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của azVocab tại azvocab.ai.
 • azVocab không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi NSD truy cập vào azVocab từ các website khác không phải là website chính thức của azVocab.

8. Về việc chia sẻ Thông Tin NSD

 • azVocab không cung cấp Thông Tin NSD cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để azVocab cung cấp dịch vụ/tiện ích cho NSD (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
 • Ngoài các trường hợp nêu trên, azVocab sẽ có thông báo cụ thể cho NSD khi phải tiết lộ Thông Tin NSD cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, azVocab cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin NSD khi được sự đồng ý của NSD.
 • azVocab có thể chia sẻ Thông Tin NSD cho các mục đích sau:
  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: azVocab có thể dùng Thông Tin NSD để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của NSD (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp azVocab tiến hành khảo sát cần sự tham gia của NSD, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà NSD cung cấp cho azVocab sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi Thông Tin NSD với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc NSD với azVocab: azVocab có thể chia sẻ Thông Tin NSD cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của azVocab. Việc chia sẻ này giúp azVocab có thể cung cấp cho NSD các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty liên kết của azVocab được cấp quyền truy cập Thông Tin NSD, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  • Trao đổi Thông Tin NSD với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của azVocab: azVocab có thể chuyển Thông Tin NSD cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ NSD. azVocab cũng có thể trao đổi Thông Tin NSD với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi Thông Tin NSD với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của NSD được azVocab sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại NSD, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của NSD với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, NSD có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi NSD của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

9. Sử dụng Cookie

azVocab cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của NSD khi truy cập và sử dụng tính năng của azVocab… nhằm làm trải nghiệm của người dùng thuận tiện hơn.

10. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin người dùng

Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, hoặc muốn hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình khách hàng vui ̣lòng gửi email đến: azvocab@cth.edu.vn hoặc gọi điện thoại tới số 0888-600-284 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho azVocab. azVocab cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.