PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

Phương thức giao hàng

Giới hạn địa lý: không giới hạn

Sau khi thanh toán thành công, chậm nhất là sau 1 giờ làm việc, khách hàng sẽ nhận được email thông báo gói từ vựng được kích hoạt, tài khoản sử dụng (nếu khách hàng chưa đăng ký tài khoản trước đó) và hướng dẫn sử dụng.

Khách hàng có thể đăng nhập vào azvocab.ai ngay khi nhận được email thông báo gói từ vựng đã được kích hoạt để tận hưởng những tính năng của gói.

Chính sách đổi gói từ vựng

Để giúp bạn có thể linh động chọn lại gói từ vựng ngay cả sau khi đã mua một gói từ vựng nào đó, azVocab hỗ trợ bạn đổi lại gói theo đúng mong muốn của bạn trong vòng 07 ngày kể từ khi tài khoản của bạn được kích hoạt gói từ vựng mà bạn đã mua

  • azVocab sẽ đổi ngang bằng sang gói từ vựng có cùng mức giá cho bạn.
  • Với các gói từ vựng có mức giá cao hơn gói bạn đã mua, bạn vui lòng chuyển thêm số tiền còn thiếu, ngay khi nhận được thanh toán, azVocab sẽ đổi gói cho bạn.
  • Lưu ý, nếu bạn muốn đổi sang gói từ vựng có giá thấp hơn, azVocab vẫn đổi cho bạn, nhưng bạn sẽ không được hoàn số tiền chênh lệch.

Để đổi gói, bạn vui lòng liên hệ với tư vấn viên của azVocab. azVocab sẽ đổi lại gói cho bạn trong vòng 04 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu (với trường hợp đổi ngang giá) hoặc khi nhận được thanh toán bổ sung (với trường hợp đổi gói có giá cao hơn).

Chính sách hoàn trả

azVocab đã có chính sách trải nghiệm miễn phí để bạn có thể xem xét đầy đủ các tính năng của chương trình, do đó chúng tôi KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ TIỀN sau khi mua. Bạn lưu ý dùng thử kỹ và cân nhắc chắc chắn khi đặt mua.